Prace konserwatorskie, zabezpieczenie i pielęgnacja zabytkowego drzewostanu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, zabezpieczenie i pielęgnacja zabytkowego drzewostanu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie polegające na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych i wiązań dynamicznych w koronach drzew, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Agrykola 1
Warszawa 00-460
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Agrykola 1
Warszawa 00-460
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się