Wykonanie okresowej kontroli budynków ZDP

» Opis zapytania

Nazwa: Okresowa kontrola
Opis: kontrola stanu technicznego budynków o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1) i 2) Ustawy Prawo budowlane
Ilość: 1 [kpl.]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (wszelkie dodatkowe koszty, po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić)
Koszt dojazdu (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu 27-650 Samborzec 199, informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na:

WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI BUDYNKU SOCJALNO - BIUROWEGO, MAGAZYNOWEGO I WIATY

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego w/w budynków o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1) i 2) usytuowanych w miejscowości Samborzec nr 199,dz. nr ew. 409/79 w tym:
- przegląd kominiarski,

- przegląd instalacji gazowej (łącznie z przeglądem kotła gazowego c.o.),

- przegląd budowlany- badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
Przegląd należy wykonać w oparciu o Ustawę prawo budowlane (j.t.Dz.U.2018.1202 ze zm.).

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienie postępowania bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez Wykonawców roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: do 10.12.2019 r.;
- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 15 832 04 06 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2019 | 13:03


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się