Usługa przeglądu technicznego, adiustacji, legalizacji i napraw cyfrowych urządzeń do automatycznej kontroli prędkości pojazdów- videorejestratorów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu technicznego, adiustacji, legalizacji i napraw cyfrowych urządzeń do automatycznej kontroli prędkości pojazdów tj. videorejestratorów:
- POLCAM PC 2006 w ilości 14 szt.,
- Videorapid 2 w ilości 3 szt.,
- Videorapid 2A w ilości 13 szt. (w tym 4 szt. współpracujące z ISKRA-1),
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony przez Zamawiającego w Załącznikach do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy.
3. Ilości adiustacji, legalizacji, przeglądów technicznych i napraw określone w rozdziale XIII SIWZ oraz ilości części zamiennych zawarte w wykazie części (Załącznik do SIWZ)- przyjęte zostały przez Zamawiającego szacunkowo w celu wyliczenia przez wykonawcę ceny oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się