Dostawa przepustnic regulujacych i zamykających DN80 dla TAURON Wytwarzanie S.A.

» Opis zapytania

Prosimy o złożenie oferty cenowej w drugiej rundzie RFX z uwzględnieniem maksymalnego upustu cenowego na:

1.PRZEPUSTNICA REG.DOPŁYW WODY DN80 TYP Z011-A PN6/10/16 MIĘDZYKOŁN. Z NAPĘDEM EBRO TYP E65 MIESZALNIK HKT-1300 szt.3.
Uwagi:
- klasa szczelności A, szczelność w obu kierunkach przepływu;
- dł. zabudowy, DIN3202/K1;
- przyłącze PN6/10/16, międzykołnierzowe;
- ciś. rob. max, 10bar;
- korpus, GG 25 epoxy;
- uszczelnienie EPDM-wymienny;
- dysk, AISI316 stal kwasoodporna;
- wał, niro1.1.4104, potrójnie łożyskowany, łożyska metalowe;
- napęd elektryczny, regulacyjny E65;

2.PRZEPUSTNICA ZAMYK.DOPŁYW WODY DN80 TYP Z011-A PN6/10/16 MIĘDZYKOŁN.Z NAPĘDEM EBRO TYP E65 MIESZALNIK HKT-1300 szt.3.
Uwagi:
- klasa szczelności A, szczelność w obu kierunkach przepływu;
- dł. zabudowy, DIN3202/K1;
- przyłącze PN6/10/16, międzykołnierzowe;
- ciś. rob. max, 10bar;
- korpus, GG 25 epoxy;
- uszczelnienie EPDM-wymienny;
- dysk, AISI316 stal kwasoodporna;
- wał, niro1.1.4104, potrójnie łożyskowany, łożyska metalowe;
- napęd elektryczny, regulacyjny E65;

Producentem zasuwy jest firma EBRO.
----------------------------------
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.
---------------------------------------

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego wg. Incoterms 2010 – TAURON Wytwarzanie S.A.– Oddział Elektrownia Jaworzno III/Jaworzno II, ul. Energetyków 15,43-603 Jaworzno.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy.

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

3.UWAGA!
- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie obcej : EURO, jednakże w takim wypadku, w celu porównania wartości ofert, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN wg kursu średniego waluty obcej w NBP z dnia 18.10.2019r Tabela A kursów średnich walut obcych nr 203/A/NBP/2019

- Rozliczenie faktury nastąpi w PLN wg średniego kursu w NBP z dn. poprzedzającego wystawienie faktury.

4.Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łaczną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

5. W zakładce dokumenty znajduje sie podręcznik Oferenta.

6.Zastrzezenia Zamawiającego:
6.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
6.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Armatura

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się