Dostawa części do AHM 800R - Listwy, płyty, pokrywy

» Opis zapytania

Dostawa części do AHM 800R - Listwy, płyty, pokrywy.

Warunki zapytania ofertowego:
1. Rysunki zostaną udostępnione na prośbę Wykonawcy.
2. Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie przez przedstawicieli Zamawiającego. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
3. Okres gwarancji na dostarczone części min. 12 mc-y.
4. Koszt dostawy po stronie Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2019 | 11:30


» Lokalizacja

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion ds. utrzymania infrastruktury/IM Zakład Maszyn Torowych/IM Biuro Zakładu Maszyn Torowych/IME Z-ca dyr. ds. ekon - finans/IM Dział zamówień i gospodarki materiał, Brak danych, Brak danych


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion ds. utrzymania infrastruktury/IM Zakład Maszyn Torowych/IM Biuro Zakładu Maszyn Torowych/IME Z-ca dyr. ds. ekon - finans/IM Dział zamówień i gospodarki materiał


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się