Wykonywanie w 2020 r. specjalistycznego (zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych oraz Rozporządzeniem zmieniajacym z dnia 07.11.2007 r.) nadzoru nad eksploatacją pojazdów kolejowych własności TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska

» Opis zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na realizację zadania pn.:

„Wykonywanie w 2020 r. specjalistycznego (zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych oraz Rozporządzeniem zmieniającym z dnia 07.11.2007 r.) nadzoru nad eksploatacją pojazdów kolejowych własności TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska”

na zasadach opisanych w niniejszym zapytaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się