Dostawa środków ochrony indywidualnej

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku. Załącznik należy wypełnić , przypieczętować i załączyć do składanej oferty wraz z atestami i certyfikatami. Ofertę stanowi końcowa wartość netto.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się