Dostawa 70 szt. zakretaków hydraulicznych udarowych dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice

» Opis zapytania
Wartość wadium: 15000
Warunki dopuszczenia do aukcji (pkt 17.III): -formularz ofertowy, stanowiący załącznik do Ogłoszenia,
-dokumenty wskazane w Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 2,
-potwierdzenie wniesienia wadium.
Adnotacja do pkt. 17 (III podpunkt), informacja o wadium: null

Typ aukcji: jap
Informacja dodatkowa (aukcje dzielone): -formularz ofertowy, stanowiący załącznik do Ogłoszenia,
-dokumenty wskazane w Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 2,
-potwierdzenie wniesienia wadium.
Osoba zajmująca się blokadą wierzytelności: W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Oferent wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adresy e-mail: blokady-wadium@jsw.pl.
Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą: - formularz ofertowy (załacznik nr 1 do ogłoszenia),
- dokumenty wskazane w specyfikacji technicznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
- potwierdzenie wpłaty wadium.
Wymagane dokumenty i oświadczenia wraz z ofertą: „Regulamin określający sposób Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych” - Uchwała Zarządu JSW S.A. 270/IX/2019 z dnia 10.04.2019 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2019 | 23:59


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Przemysł wydobywczy

» Dane nabywcy

Organizator: Jastrzębska Spółka Węglowa SA


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się