Dostawa odczynników producenta HACH oraz akcesoriów do aparatu HACH, dla Oddziału Elektrownia Jaworzno III

» Opis zapytania

Biuro Zakupów i Umów TAURON Wytwarzanie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę produktów producenta HACH wyspecyfikowanych w elektronicznym formularzu cenowym.

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ ZOBOWIĄZUJE SIE DO BEZKOSZTOWEGO ODBIORU PUSTYCH OPAKOWAŃ PO ODCZNNIKACH.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na produkty równoważne.
--------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. Składana oferta musi dotyczyć wszystkich pozycji wyspecyfikowanych w zapytaniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najniższy bilans cenowy.
--------------------------------------------------------------------------------

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE KOLEJNEJ RUNDY ZAPYTANIA. PROSIMY ABY OFERTA ZAWIERAŁA MAKSYMALNE UPUSTY CENOWE.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno wg Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania i opisie pozycji.

2. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru I oferowany termin realizacji dostawy.

3. W zakładce "Dokumenty" znajduje się podręcznik Oferenta.

4.Zastrzeżenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania elektronicznego Rfx.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się