Rewitalizacja terenów zieleni nad rzeką Gwdą na osiedlu Jadwiżyn

» Opis zapytania

Prace związane z rewitalizacją terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Gwdy. W ramach prac przewiduje się wykonanie prac redukcyjnych w koronach drzew gat. topola sp., usunięciem gałęzi suchych i nadłamanych znajdujących się w koronach drzew rosnących wzdłuż szlaków pieszych, usunięciem drzew niepodlegających wymiarami Ustawie o ochronie przyrody, wykoszeniem terenu prowadzonych prac oraz całkowite posprzątanie terenu. Drzewa przewidziane do usunięcia wyznaczone są w terenie (zaleca się oględziny w terenie przed złożeniem oferty i zapoznanie się z zakresem).

Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonujące zadanie. Warunek uważa się za spełniony jeśli wykonawca oświadczy, iż zatrudnia na umowę o pracę osoby wykonujące zadanie.

W trakcie prowadzenie prac bezwzględnie konieczne jest zabezpieczenie terenu tablicami informacyjnymi o zakazie wstępu i wyznaczenie minimum 2 osób do ciągłego zabezpieczenia terenu w trakcie prowadzenie prac związanych z redukcją i usuwaniem drzew.


Zakres został szczegółowo opisany w załącznikach do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. gen. Władysława Andersa 10
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
ul. gen. Władysława Andersa 10
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się