Dostawę tunelu aerodynamicznego dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego tunelu aerodynamicznego i zespołu wentylatorów,
dla Politechniki Świętokrzyskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia w częściach
Ilekroć opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do marek konkretnych producentów oznacza wymagany przez Zamawiającego standard jakościowy zamawianego urządzenia. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenie innych producentów (sprzęt równoważny), jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiących dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto współpraca techniczna oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca produktów wymienionych w niniejszym opisie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się