Okresowe przeglądy systemów przeciwpożarowych w cementowni Górażdże.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
czas reakcji na zgłoszona usterkę /awarię (do 24h - proszę potwierdzić)
Termin płatności (wymagane 60 dni)
Referencje (Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych)
Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych (Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań oraz załączenie wymaganych certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia)
Gwarancje (wymagane co najmniej 24 miesiące na wykonane prace i dostarczone urządzenia)
Wizja lokalna (proszę podać termin odbycia wizji lokalnej)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Górażdże Cement S.A.
zapraszamy Państwa do złożenia oferty na świadczenie usługi w zakresie wykonywania przeglądów/konserwacji systemów przeciwpożarowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów oraz bieżące usuwanie usterek.
Szczegóły znajdują się w specyfikacji w załączniku.
Wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.
Dokumentacja zostanie udostępniona po wypełnieniu klauzuli poufności ( wzór w załączniku)
Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
MarcelNowak - Specjalista ds. Automatyki iPomiarów, tel.77 777 84 51;marcel.nowak@gorazdze.pl DariuszZając - Specjalista ds. Automatyki i Pomiarów, tel.77 777 8458; dariusz.zajac@gorazdze.pl – w sprawach merytorycznych, udostępnienia dokumentacji, przeprowadzenia wizji lokalnej
Anna Dudka-Kalinowska, Specjalista ds. Zakupów, tel. 77 777 8721, anna.dudka@gorazdze.pl – w sprawach handlowych
Załączniki:
Wytyczne dla firm zewnętrznych realizacyjnych usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.
Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A
Harmonogram płatności (roczny)
Kodeks Etyczny Dostawców

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się