Zakup aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do badań w zakresie ochrony środowiska i badania jakości paliw płynnych

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin dostawy (do 20.12.2019 r.)
Koszt dostawy/dostaw (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Formularz Ofertowy (proszę dołączyć, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 5) Dział III SIWZ )
Pełnomocnictwo (proszę dołączyć, zgodnie z pkt 2.1 ppkt 2) Dział III SIWZ, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika ono z treści dokumentów o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1 / opcjonalnie)
Aktualny KRS, bądź wydruk z CEiDG (proszę dołączyć, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 1) Dział III SIWZ )
Oświadczenie (proszę dołączyć, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 2) Dział III SIWZ )
Wykaz zrealizowanych zamówień (proszę dołączyć, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 3) Dział III SIWZ )
Szczegółowa Specyfikacja techniczna oferowanego/nych aparatu/ów (proszę dołączyć, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 4) Dział III SIWZ )

Opis i specyfikacja:

Szczegółowy opis przedmiotu zakupu i warunków udziału w postępowaniu - w załączonym Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z SIWZ. Oferty proszę składać na platformie zakupowej, zgodnie z pkt 1, 2 i 4 Dział III załączonego SIWZ. Ogłoszenie dostępne jest również pod adresem: http://pern.pl/przetargi - pod którym zamieszczane będą również odpowiedzi na zadane pytania oraz na platformie zakupowej Open Nexus.Osoba do kontaktu:Wiesław Łakomy– tel. 24 26 62 141, kom. 608 519 467

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.