Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów dla Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

» Opis zapytania

1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa do bazy transportowo-magazynowej Zamawiającego, mieszczącej się przy ul. Waryńskiego 115 w Grudziądzu pojemników, w następujących typach, kolorach i ilościach:
1) Typ: MGB 660, kolor: brązowy-RAL 8025, Ilość w sztukach: 300;
2) Typ: MGB 60, kolor: czarny-RAL 7021, Ilość w sztukach: 10;
3) Typ: MGB 120, kolor: czarny-RAL 7021, Ilość w sztukach: 150;
4) Typ: MGB 660, kolor: czarny-RAL 7021, Ilość w sztukach: 50;
5) Typ: MGB 1100, kolor: czarny-RAL 7021, Ilość w sztukach: 350;
6) Typ: MGB 120, kolor: żółty-RAL 1018, Ilość w sztukach: 50;
7) Typ: MGB 240, kolor: żółty-RAL 1018, Ilość w sztukach: 200;
8) Typ: MGB 660, kolor: żółty-RAL 1018, Ilość w sztukach: 50;
9) Typ: MGB 1100, kolor: żółty-RAL 1018, Ilość w sztukach: 150;
10) Typ: MGB 120, kolor: zielony-RAL 6011, Ilość w sztukach: 200;
11) Typ: MGB 240, kolor: niebieski-RAL 5015, Ilość w sztukach: 250;
12) Typ: MGB 660, kolor: niebieski-RAL 5015, Ilość w sztukach: 50;
13) Typ: MGB 1100, kolor: niebieski-RAL 5015, Ilość w sztukach: 100;

2) Wszystkie wyżej wskazane pojemniki winny spełniać następujące wymagania: a)Fabrycznie nowe; b)Wykonanie metodą wtryskową z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD); c) Na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” lub równoważny znak graficzny; d) Posiadanie atestu PZH (Państwowy Zakład Higieny); e) Wykonanie zgodnie z normą PN-EN-840-1:2013-05; f) Posiadanie certyfikat jakości RAL GZ 951/1; g) Znak zgodności z normą PN-EN-840-1:2013-05 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ951/1 wytłoczone na pojemniku; h) Nośność pojemników zgodna z wymogami RAL GZ951/1 wytłoczona na korpusie pojemnika odpowiednia dla pojemności: • dla 60 litrów - 50 kg, • dla 120 litrów - 60 kg, • dla 240 litrów - 110 kg, • dla 660 litrów - 310 kg, • dla 1100 litrów - 510 kg; i) Logo firmy w kolorze białym wytłoczone na korpusie metodą termodruku wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Minimalne wymiary logo: dla pojemników 2-kołowych 200mmx200mm, dla pojemników 4-kołowych 300x300; j) Przystosowane do opróżniania przez pojazdy z zabudową śmieciarki, posiadające listwę grzebieniową (dotyczy pojemności 120 l i 240 l); k) Przystosowane do opróżniania przez pojazdy z zabudową śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i tylne wysięgniki boczne (dotyczy pojemności 660 l i 1100 l); l) Pojemniki przeznaczone do zbierania określonej frakcji odpadu muszą posiadać jednolity kolor; m) Wykonawca musi zagwarantować utrzymanie pojemników w jednolitej kolorystyce w okresie trwania gwarancji bez względu na wpływ czynników atmosferycznych; n) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia jednorazowo lub sukcesywnie na własny koszt i ryzyko, w terminie nie przekraczającym terminu wskazanego w niniejszej specyfikacji; o) Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 (dwunastu) miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 3) Dodatkowo pojemniki czterokołowe MGB 660 oraz MGB 1100 muszą spełniać następujące wymagania: a) czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół; b) przednia ściana korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu. 4) Dodatkowo wszystkie pojemniki (we wszystkich kolorach) czterokołowe MGB 1100 muszą spełniać następujące wymagania: a) pokrywa dzielona na całej swojej szerokości; b) uchwyt otwarcia pokrywy na środku oraz listwa umożliwiająca otwarcie pokrywy na całej szerokości oraz z boku pokrywy; c) mocny zawias małej pokrywy na całej jej szerokości. Wszelkie użyte w niniejszej SIWZ i załącznikach do niej nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, patenty, określenia pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzujące produkt stanowią jedynie przykłady zastosowań lub wymagań i należy je każdorazowo rozumieć jak opatrzone dopiskiem „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2019 | 12:30


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Opakowania przemysłowe

» Dane nabywcy

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się