Dostawa ustników do mierników stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

» Opis zapytania

Nazwa: Ustnik typu słomka do alkomatów typu AL
Opis: Ustniki do alkomatu muszą posiadać atest dopuszczenia do użytku, wydany przez Państwowy Zakład Higieny wraz z odpowiednim numerem i datą atestu lub inny równoważny dokument wraz z odpowiednim numerem i datą. Ustniki muszą być zafoliowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze musi zawierać dane dotyczące: nazwy i typu ustnika, nazwy urządzenia do którego ustnik jest przeznaczony, numer atestu dopuszczającego dany ustnik do użytku oraz nazwę producenta ustnika.
Ilość: 10000 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin dostawy (7 dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.)
Termin ważności (min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)
RODO (Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu informujemy o postępowaniu i zapraszamy do składania ofert na dostawę ustników do mierników stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: 7 dni od otrzymania zlecenia; - dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;
- termin ważności: min.12 miesięcy;
- atest PZH
W przypadku pytań

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2019 | 09:55


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się