TESTY PORFIRYNOWE NA

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
Biuro Zakupów i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę asortymentu wyspecyfikowany poniżej.Ze względu na pilność sprawy prosimy o złożenie oferty z maksymalnym rabatem. Zamawiający nie przewiduje kolejnej rundy zapytania.
1. MD415832 760-107-682-0 TEST PORFIRYNOWY NA 25ml NA MIEDŹ - ODCZYNNIK 1: PORPHYRIN 1 Cu=0,002-0,210 mg/L Hach KAT: 2187469 wielkość opakowania: 100 saszetek/ opakowanie ; 5 opakowań. Nie dopuszcza się innych produktów równoważnych. szt 5
2. MD415832 760-107-683-0 TEST PORFIRYNOWY NA 25ml NA MIEDŹ - ODCZYNNIK 2: PORPHYRIN 2 Cu=0,002-0,210 mg/L Hach KAT:2187569 wielkość opakowania: 100 saszetek/ opakowanie ; 5 opakowań. Nie dopuszcza się innych produktów równoważnych. szt 5
Uwaga: Wykonawca oferuje cenę za jednostkę miary wskazaną przez Zamawiającego.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie podlegał ocenie w kryterium „Deklarowana ilość dni (roboczych) na realizację dostawy od dnia udzielenia Zamówienia”.
• Kryterium oceny ofert:
1) Wartość oferty waga 50% oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W oferowanej cenie jednostkowej netto należy uwzględnić:
– cenę produktu,
– cenę transportu,
– cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
– inne składniki ceny /np. rabaty, upusty, koszty logistyczne itp./
2) Deklarowana ilość dni (roboczych) na realizację dostawy od dnia udzielenia Zamówienia waga 50%.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP - TAURON Wytwarzanie S.A. ODDZIAŁ Elektrownia Jaworzno III ul. Promienna 51- wg. Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- Oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru pozycji z oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy.

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3.Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na której podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. W zakładce Dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta ( Załącznik nr 1).
5. Zastrzeżenia Zamawiajacego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFx lub aukcji elektronicznej.
6. Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert w form

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się