„Realizacja zadań ochronnych w rezerwatach przyrody Cisy Staropolskie i Jelenia Góra”

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna.
Prace będą wykonywane na terenie rezerwatów: Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego we Wierzchlesie oraz Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko, podczas prowadzenia prac konieczne będzie zachowanie szczególnej ochrony nalotów i starszych egzemplarzy cisa pospolitego. Ze względu na występujące w rezerwatach martwe i obumierające drzewa i gałęzie, podczas prowadzenia prac konieczne będzie zachowanie szczególnej ostrożności. W rezerwacie Cisy Staropolskie poruszanie się po jego obszarze będzie mogło się odbywać tylko w miejscach wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego. Wykaz zagrożeń mogących wystąpić podczas prowadzenia prac z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica, zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 1.
3) Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
Część 1 zamówienia- „Naprawa grodzenia”
Przedmiotem zamówienia jest remont i naprawa istniejących grodzeń w obu rezerwatach oraz naprawa bramy wejściowej w rezerwacie Jelenia Góra, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1.1 do SIWZ.
W zakres remontu wchodzi:
- w rezerwacie Cisy Staropolskie we Wierzchlesie: naprawa ogrodzenia na długości 1 km od strony jeziora Mukrz polegająca na zamontowaniu dodatkowych słupków pomiędzy istniejącymi, podwyższeniu grodzenia poprzez dołożenie na całej długości siatki o wysokości 1,3 m i przybiciu żerdzi na łączeniu obu siatek oraz w górnej części grodzenia.
- w Rezerwacie Cisów Jelenia Góra: wymiana słupków w ogrodzeniu w ilości 90 szt oraz naprawa bramy wejściowej wraz z wymianą istniejących tablic informacyjnych.

Część 2 zamówienia- „Hamowanie sukcesji naturalnej i usuwanie gatunków obcych”
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie pojawiających się nalotów gatunków niepożądanych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.2 do SIWZ.
W zakres prac wchodzi:
- w rezerwacie Cisy Staropolskie we Wierzchlesie: hamowanie sukcesji w oddz. 210m i 211b o łącznej powierzchni 27,96 ha poprzez usuwanie nalotów drzew i krzewów z otwartych zbiorowisk bagiennych, wraz z wyniesieniem poza teren rezerwatu. Wywóz odpadów (usuniętych nalotów) wraz z utylizacją jest obowiązkiem Wykonawcy i stanowi jego koszt.
- w Rezerwacie Cisów Jelenia Góra: usuwanie gatunków obcych (gł. czeremcha amerykańska, karagana syberyjska) w oddziałach 33f i 34f z łącznej powierzchni 4,39 ha, poprzez wyrywanie wraz z korzeniami egzemplarzy juwenilnych i karczowaniem starszych wraz szyją korzeniową i karpą, z wcześniejszym podkopaniem ręcznym, wraz z ich wyniesieniem poza teren rezerwatu w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego.

Część 3 zamówienia- „Wykonanie trzebieży i podsadzeń w rezerwacie Jelenia Góra”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzebieży późnej w oddziale 34f na powierzchni 2,10 ha, z pozostawieniem drewna, przygotowanie gleby na powierzchni 0,65 ha poprzez wykonanie talerzy oraz wykonanie podsadzeń dębu, lipy i graba, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.3 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Zamrzenica
Bysław 89-510
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zamrzenica
Zamrzenica
Bysław 89-510
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się