Opracowanie: Instrukcji Kancelaryjnej w systemie tradycyjnym (bezdziennikowym) i Instrukcji Kancelaryjnej w systemie EOD (Elektronicznego Obiegu Dokumentów).

» Opis zapytania

Opracowanie:
a)Instrukcji Kancelaryjnej dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracujących w systemie tradycyjnym (bezdziennikowym)
b)Instrukcji Kancelaryjnej dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracujących w systemie EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów).

W załączeniu:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
2) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (OWU),
3) Klauzula informacyjna (RODO),
4) Załącznik - Protokół przekazania.

Wykonawca zgodnie z zapisami OPZ zobowiązany jest do dołączenia do oferty cenowej w formie oświadczenia doświadczenia w opracowaniu normatywów:
- instrukcje kancelaryjne w systemie tradycyjnym (bezdziennikowym);
- instrukcje kancelaryjne w systemie EOD (Elektronicznego Obiegu Dokumentów).

Do realizacji zamówienia zastosowanie mają zapisy załączonych OWU.

Składając ofertę Wykonawca tym samym oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną RODO załączoną do dokumentacji postępowania oraz zrealizował obowiązek, o którym mowa w ust. 3 Klauzuli informacyjnej RODO w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion ds. finansowych i ekonomicznych/Centrala IF/ILG Biuro Logistyki/ILG Z-ca dyr. 2/ILG SSP ds. zam niskocen or ele proc zak, Brak danych, Brak danych


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion ds. finansowych i ekonomicznych/Centrala IF/ILG Biuro Logistyki/ILG Z-ca dyr. 2/ILG SSP ds. zam niskocen or ele proc zak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się