Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla WOBW SM

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej w Łodzi, wniesienie, montaż urządzeń u użytkownika, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników użytkownika z obsługi urządzeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane zgodnie z normami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry itp. bez konieczności naruszania opakowania.
Wykonawca wraz z towarami zobowiązany jest dostarczyć dokumenty określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 14 zadań.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.