Dostawa roztworów buforowych producenta HAMILTON dla Oddziału Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych

» Opis zapytania

Biuro Zakupów i Umów TAURON Wytwarzanie zaprasza do złożenia oferty cenowej na roztwory buforowe producenta HAMILTON wyspecyfikowane w elektronicznym formularzu cenowym.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na produkty równoważne.
--------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. Składana oferta musi dotyczyć wszystkich pozycji wyspecyfikowanych w zapytaniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najniższy bilans cenowy.
--------------------------------------------------------------------------------

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE KOLEJNEJ RUNDY ZAPYTANIA. PROSIMY ABY OFERTA ZAWIERAŁA MAKSYMALNE UPUSTY CENOWE.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne wg Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- dokumenty wymagane wraz z dostawą: Karty charakterystyki w j.polskim+certyfikat jakości,
- w momencie dostawy na magazyn wymagane minimum 80% terminu przydatności roztworów.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru I oferowany termin realizacji dostawy.

3. W zakładce "Dokumenty" znajduje się podręcznik Oferenta.

4.Zastrzeżenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania elektronicznego Rfx.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się