Wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych dla ustalenia zagrożenia wybuchowego pyłu powstającego przy procesie magazynowania pyłu biomasy leśnej na terenie TAURON Ciepło sp. z o.o. – Zakład Wytwarzania Tychy

» Opis zapytania

Zapraszamy do przystąpienia do postępowania przetargowego i złożenia oferty zgodnie z załączonymi dokumentami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się