Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy (hałas, drgania mechaniczne: miejscowe i ogólne). - Sekcja Eksploatacji Szczecinek baza Szczecinek

» Opis zapytania

Nazwa postępowania:
Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 02 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy (pomiar hałasu oraz drgań mechanicznych: miejscowych, ogólnych) we wskazanych lokalizacjach na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie.

Wykonawca przed przystąpieniem do postępowania zakupowego ma obowiązek dokładnie zapoznać się z dokumentacją, a następnie przystąpić do złożenia oferty w formie elektronicznej za pomocą systemu Platforma Zakupowa, na stronie http://zamowienia.plk-sa.pl/. Do złożonej oferty elektronicznie należy dołączyć równocześnie skan wymaganych dokumentów i oświadczeń z wymaganą dokumentacją określoną ściśle w Zaproszeniu do składania ofert dołączonego do zapytania ofertowego. Dokumenty są niezbędne celem badania i oceny złożonych ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Badania i rozwój

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się