Wykonanie likwidacji odwiertów

» Opis zapytania

Wykonanie likwidacji odwiertów
Rodzaj procedury: Otwarta
Przedmiot zamówienia: Usługi Likwidacja odwiertów: Ujazd 12, Ujazd 15, Ujazd 16, Rybaki 6, Wilków 1, Wilków 39, Załęcze-Wiewierz 29, Likwidacja części napowierzchniowej i zaplecza zlikwidowanych odwiertów: Bogdaj-Uciechów 64, Kamień Pomorski 16, Kamień Pomorski 17, Rybaki 2, Rybaki 11, Rybaki 15, Rybaki 20, Wysoka Kamieńska 5, Wysoka Kamieńska 6k, Wysoka Kamieńska 22
Termin realizacji zamówienia: 12 - miesiąc/cy - licząc od daty udzielenia zamówienia
Wymagane wadia i gwarancje: Dla części I: 100 000,00 zł [sto tysięcy złotych] Dla części II: 60 000,00 zł [sześćdziesiąt tysięcy złotych] Dla części III: 25 000,00 zł [dwadzieścia pięć tysięcy złotych] Dla części IV: 50 000,00 zł [pięćdziesiąt tysięcy złotych]
Główne warunki finansowania i płatności: Warunki finansowania i płatności określone zostały w załączniku do SIWZ – Projekt Umowy
Warunki uczestnictwa:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa, Polska, www.pgnig.pl


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa, Polska, www.pgnig.pl


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się