Wykonanie izolacji DNA do 5 016 próbek w celu wykonania badań asocjacyjnych całego genomu (GWAS) od pacjentów włączonych do badań w projekcie pn.: „Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, realizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji DNA do 5 016 próbek w celu wykonania badań asocjacyjnych całego genomu (GWAS) od pacjentów włączonych do badań w projekcie pn.: „Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, realizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
2. Wykonawca winien dysponować odpowiednim sprzętem do wykonania usługi:
- izolacji DNA z dostarczonych przez Zamawiającego do 5 016 próbek krwi pełnej,
o objętości 200-500 ul lub kożuszka leukocytarnego;
- pomiaru stężenia i jakości wyizolowanego DNA na urządzeniu Qubit;
- wyizolowane DNA powinno zostać poddane normalizacji stężenia i dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego w ilości 200 ng/4 ul w 96 dołkowej płytce (Abgene Storage Plate, 96-well, 0.8 mL, transparent, individually wrapped; AB0765, AB0859);
- dostarczenia szczelnie zapakowanych płytek z wyizolowanym materiałem w 96-dołkowych płytkach (okrycie płytek Microseal® 'F' PCR Plate Seal, foil, pierceable firmy Bio-rad; Ref: MSF1001);
- wykonania analizy integralności DNA na 5% dostarczonych próbek z wykorzystaniem żelów Agarozowych bądź systemu Tapestation, Agilent.
Szczegółowe obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy zawarte są w Załączniku nr 4 do SIWZ - wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się