Dostawa urządzeń laboratoryjnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych: elektrod, homogenizatora, inkubatora z wytrząsaniem oraz termocykleru zwanych dalej urządzeniami. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starsze niż 2018), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzeń wraz z ich dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2A-D do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie poniższym podziałem:
a) część A: dostawa elektrody chlorkowej– 1 szt. oraz elektrody odniesienia – 1 szt.
b) część B: dostawa homogenizatora - 1 szt.
c) część C: dostawa inkubatora z wytrząsaniem - 1 szt.
d) część D: dostawa termocykleru - 1 szt.
5.Termin realizacji zamówienia:
-część A,C,D: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,
-część B: do 5 tygodni od daty zawarcia umowy
6.Adres dostawy:
-w zakresie części A: Wydział Nauk Przyrodniczych, Biuro ds. Infrastruktury Badawczo-Dydaktycznej ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec ;
-w zakresie części B: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii, ul. Szkolna 9, 40-007 Katowice;
-w zakresie części C: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice;
-w zakresie części D: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice;
7. Wymagany minimalny okres gwarancji:
-część A,D: 12 miesięcy;
-część B,C: 24 miesiące.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się