Dostawę AGD dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP- 25/WZŻ/2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa AGD odbywać się będzie do następujących obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków :
1) Żłobek nr 1 – ul. Lwowska 20, Wrocław;
2) Żłobek nr 2 – ul. Zemska 33, Wrocław;
3) Żłobek nr 3 – ul. Białowieska 27, Wrocław;
4) Żłobek nr 4 – ul. Kłodnicka 25, Wrocław;
5) Żłobek nr 6 - ul. Krowia 1, Wrocław;
6) Żłobek nr 8 – ul. Sądowa 6, Wrocław;
7) Żłobek nr 9 – ul. Wrońskiego 13 d, Wrocław;
8) Żłobek nr 11- ul. Hubska 39, Wrocław;
9) Żłobek nr 12 – ul. Jugosłowiańska 85 a, Wrocław;
10) Żłobek nr 15 - ul. Łukowa 37, Wrocław.
11) Administracja – ul. Fabryczna 15 , Wrocław

2.4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym.
2.5. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ – Projekcie umowy.
2.6.Dostawa musi być zrealizowana w godzinach 08:00-15:00 od poniedziałku do piątku, dopuszcza się dostawę w innym terminie po uzgodnieniu z kierownikiem danego obiektu lub osobą upoważnioną. Dane kontaktowe zawiera załącznik nr 3 do umowy.
2.7.Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat zgodności CE i być oznakowany znakiem CE, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej .
2.8. Opakowania muszą posiadać etykietę oraz kartę informacyjną zawierającą minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2.9.Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach dostarczonego asortymentu były oznakowania i opisy w języku polskim, w tym znaki świadczące o dopuszczeniu zaproponowanego sprzętu AGD mającego zastosowanie w kuchni do kontaktu z żywnością.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się