Dostawa sprzętu dydaktycznego i laboratoryjnego oraz wyposażenia pracowni Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

» Opis zapytania

1) Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu dydaktycznego i
laboratoryjnego oraz wyposażenia pracowni Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława
Staszica w Wysokiem Mazowieckiem (dalej także: „ZSZ”). 2) Przedmiot zamówienia
obejmuje wykonanie, dostawę, transport, rozładunek, wniesienie, ustawienie we wskazanych
pomieszczeniach ZSZ, a także ich montaż. 3) Adres miejsca dostawy: Zespół Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 4, 18-200
Wysokie Mazowieckie. 4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy, nieuszkodzony,
wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny a także odpowiadający obowiązującym
normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru. 5)
Przedmiot zamówienia musi być ustawiony i zamontowany w sposób zapewniający dostęp
wszystkim użytkownikom, w tym osobom niepełnosprawnym ruchowo. 6) Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie przedmiotu zamówienia do czasu dokonania odbioru
przedmiotu zamówienia. 7) Zamawiający nabywa prawo własności do przedmiotu zamówienia
z chwilą podpisania protokołu odbioru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się