Przegląd techniczny instalacji oddymiającej i ppoż

» Opis zapytania

Nazwa: Przegląd i naprawa
Opis: wg "SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ"
Ilość: 1 [komplet]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt przeglądu (Po stronie wykonawcy (drobne naprawy, wymiana materiałów eksploatacyjnych, materiały do naprawy) proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

AWL we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 109 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądu technicznego instalacji oddymiających i ppoż na terenie AWL
Zakres prac określono w załączniku "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"
Kryteria wyboru oferty "Warunki oceny kryteriów dla Przegląd oddymiania"
Do oferty cenowej dołączyć wymagane certyfikaty uprawniające do obsługi, serwisu i napraw klap dymowych.
W sprawiach merytorycznych kontaktować się z p.Waldemarem Ochmanem tel: 261658041

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się