Modernizacja geodezyjna działek w zarządzie Nadleśnictwa Durowo

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych obejmujących modernizację ewidencji gruntów – Laskowo, Pruśce (Część 1) oraz Sierniki, Rybieniec (Część 2).
2. Zakres usługi obejmuje wznowienie (ustalenie na gruncie) punktów granicznych wskazanych przez Zamawiającego na wskazanych działkach ewidencyjnych z obrębów Laskowo i Pruśce (Część 1) oraz Sierniki i Rybieniec (Część 2) – (wykaz działek i ilość punktów granicznych do wznowienia na poszczególnych działkach zawiera załącznik nr 8.1 (Część 1) i nr 8.2 (Część 2) do SIWZ) oraz połączenie wskazanych działek. W przypadku braku na gruncie kamieni geodezyjnych wznowionych punktów granicznych stabilizacja może nastąpić tylko na podstawie udzielonej zgody oraz oddzielnego zlecenia ze strony Zamawiającego.
UWAGA: Część zamówienia wymieniona w kosztorysie ofertowym jako stabilizacja punktów granicznych na gruncie może zostać wykonana tylko po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiającym i wystawieniu oddzielnego zlecenia przez Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na części.
Część I – Modernizacja ewidencji gruntów – Laskowo, Pruśce
a. Wznowienie granic na gruncie (odszukanie, pomiar punktów granicznych z określeniem współrzędnych stanowiących granice działki – ewentualna potrzeba stabilizacji na gruncie kamieniem geodezyjnego na granicy z inną własnością); przekazanie współrzędnych punktów w układzie 1992 do mapy numerycznej w pliku .shp;
b. Sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych wznawianych i łączonych działek.
Część II – Modernizacja ewidencji gruntów – Sierniki, Rybieniec
a. Wznowienie granic na gruncie (odszukanie, pomiar punktów granicznych z określeniem
współrzędnych stanowiących granice działki – ewentualna potrzeba stabilizacji na gruncie
kamieniem geod. na granicy z inną własnością); przekazanie współrzędnych punktów w
układzie 1992 do mapy numerycznej w pliku .shp;
b. Sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych wznawianych i łączonych działek;
c. Sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych połączonych działek.
4. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Durowo;
► Część I – Leśnictwo Olszyna: powiat Oborniki, gmina Rogoźno, obręb: Pruśce i Laskowo (wg wykazu nieruchomości do wznowienia granic i połączenia - Załącznik nr 8.1 do SIWZ);
► Część II – Leśnictwa:
●Owczegłowy i Przysieka, powiat Oborniki, gmina Rogoźno, Obręb Sierniki;
●Stawiany, powiat Gniezno, gmina Kiszkowo, obręb Rybieniec;
●Żelice, powiat Wągrowiec, gmina Gołańcz, obręb Konary;
●Wągrowiec, powiat Wągrowiec, gmina Wapno, obręb Stołężyn;
●Rąbczyn, powiat Wągrowiec, gmina Damasławek, obręb Stępuchowo;
●Gołaszewo, powiat Wągrowiec, gmina Mieścisko, obręb Kłodzin;
●Antoniewo i Stawiany, powiat Wągrowiec, gmina Skoki, obręb Roszkowo, Rakojady, Glinno, Szczodrochowo;
●Przysieka, Orla i Olszyna, powiat Wągrowiec, gmina Wągrowiec, obręb Przysieka, Dębina Orla, Potulice;
(wg wykazu nieruchomości do wznowienia granic i połączenia - Załącznik nr 8.2 do SIWZ);
6. Szczegółowy zakres zadania obejmuje:
► dla Części I
a. wznowienie granic wskazanych nieruchomości na styku z inną własnością, okazanie granic miejscowemu leśniczemu;
b. przekazanie wznowionych punktów granicznych i działek (poligonów) w formie pliku .shp do Zamawiającego;
c. połączenie geodezyjne wznawianych działek;
d. sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych.
► dla Części II
a. wznowienie granic wskazanych nieruchomości na styku z inną własnością, okazanie granic miejscowemu leśniczemu;
b. przekazanie wznowionych punktów granicznych i działek (poligonów) w formie pliku .shp do Zamawiającego;
c. połączenie geodezyjne wznawianych działek;
d. połączenie geodezyjne (suma pow.) wskazanych działek;
e. sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się