PWiK Gliwice - Wykonanie okresowych przeglądów zgodnie z DTR agregatów prądotwórczych zainstalowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. Tomasza Edisona 16.

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie okresowych przeglądów zgodnie z DTR agregatów prądotwórczych zainstalowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. Tomasza Edisona 16.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów zgodnie z DTR agregatów prądotwórczych zainstalowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. Tomasza Edisona 16.
Zakres prac obejmuje :
a) Przeprowadzanie okresowych przeglądów agregatu kogeneracyjnego, zwanego dalej urządzeniem, typu: HE-SEC-
365/455-MG365-B o mocy 408 kVA (360kW), napięciu znamionowym 400 V, zainstalowanego na terenie Oczyszczalni
Ścieków w Gliwicach (44-100) ul. Edisona 16,
b) Przeprowadzanie okresowych przeglądów agregatu kogeneracyjnego, zwanego dalej urządzeniem, typu: GA 200
E2842 E202 napięciu znamionowym 400 V,zainstalowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach ( 44- 100)
ul.Edisona 16.
c) Przeprowadzanie okresowych przeglądów i remontów instalacji gazowej (zasilającej) w obrębie agregatu, szafy
sterowania i automatyki.
d) Po każdej wymianie oleju wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań w przepracowanym olej dla każdego z
agregatów na obecność ( przykładowe badania oleju w załączniku).
Wymagania Zamawiającego zostały opisane w Załączniku nr 2
Ilość: 18 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na wykonanie okresowych przeglądów zgodnie z DTR agregatów prądotwórczych zainstalowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. Tomasza Edisona16..
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów zgodnie z DTR agregatów prądotwórczych zainstalowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. Tomasza Edisona 16.
Zakres prac obejmuje :
a) Przeprowadzanie okresowych przeglądów agregatu kogeneracyjnego, zwanego dalej urządzeniem, typu: HE-SEC-
365/455-MG365-B o mocy 408 kVA (360kW), napięciu znamionowym 400 V, zainstalowanego na terenie Oczyszczalni
Ścieków w Gliwicach (44-100) ul. Edisona 16,
b) Przeprowadzanie okresowych przeglądów agregatu kogeneracyjnego, zwanego dalej urządzeniem, typu: GA 200
E2842 E202 napięciu znamionowym 400 V,zainstalowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach ( 44- 100)
ul.Edisona 16.
c) Przeprowadzanie okresowych przeglądów i remontów instalacji gazowej (zasilającej) w obrębie agregatu, szafy
sterowania i automatyki.
d) Po każdej wymianie oleju wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań w przepracowanym olej dla każdego z
agregatów na obecność ( przykładowe badania oleju w załączniku).
Wymagania Zamawiającego zostały opisane w Załączniku nr 2
Zamawiający wymaga:
1) Załączenie do oferty podpisanego załącznika nr 1 - Dane Wykonawcy
2) Załączenie do oferty podpisanego załącznika nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia
3) Załączenie do oferty poniższych dokumentów:
a) potwierdzenie posiadania autoryzacji producenta kompletnego agregatu kogeneracyjnego lub posiadanie autoryzacji
producenta kompletnego układu sterowania agregatem, uprawniającej Wykonawcę do świadczenia usług serwisowych w
pełnym zakresie

b) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy -w tym okresie co najmniej: pięć zadań polegających na prowadzeniu stałej obsługi serwisowej
zespołu prądotwórczego zasilanego biogazem o mocy nie niższej niż 360kW:· w tym co najmniej dwóch z silnikami MAN
serii E28. oraz trzech usług serwisowych polegających na utrzymaniu w ciągłym ruchu zespołów prądotwórczych
osiągających roczny przebieg eksploatacyjny na poziomie nie niższym niż 8000 mth / rok.
c) Złożenie oświadczenia potwierdzającego dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2
Zamawiający załączył również
- Harmonogram wykonywanych czynności podczas wykonywania serwisów.
- Przykładowe wyniki badań składu fizykochemicznego przepracowanych olejów


Zamawiający informuje, iż ilość przeglądów jest uzależniona od pracy urządzeń,szacuje się ok 18 przeglądów w okresie 2 lat.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel (32) 428-44-08 - Pan Wojciech Koperwas

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się