Usługa przeprowadzenia badań wraz z opracowaniem Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz wydaniem opinii technicznej umożliwiającej wykonywanie we własnym zakresie stojaków ciernych typu SV oraz ich stosowanie w podziemnych wyrobiskach górniczych ZG Sobieski dla TAURON Wydobycie SA