Dostosowanie oraz kompleksowe utrzymanie stacji ciągłych pomiarów ruchu zlokalizowanych na drogach zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie wraz z dostarczaniem danych o ruchu pojazdów oraz przygotowaniem podstawowych opracowań wynikowych w okresie 40 miesięcy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostosowanie stacji ciągłych pomiarów ruchu, które obejmuje wykonanie wszystkich prac związanych z dostawą liczników, naprawą i uzupełnieniem wyposażenia istniejących stanowisk pomiarowych, w sposób pozwalający na osiągnięcie stanu, który będzie zapewniał prawidłowe i zgodne z wymaganiami OPZ funkcjonowanie stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR);
b) kompleksowe utrzymanie SCPR, które obejmuje prowadzenie działań pozwalających na nieprzerwane funkcjonowanie liczników zgodnie z wymaganiami OPZ wraz z dostarczaniem danych przez nie zarejestrowanych. Działania utrzymaniowe obejmują m.in.: naprawy, konserwację i utrzymanie w ciągłej sprawności i właściwym stanie technicznym wszystkich elementów składających się na daną stację ciągłego pomiaru ruchu, w szczególności infrastrukturę techniczną i programową, zbieranie zarejestrowanych danych oraz wykonywanie działań pomocniczych, tj. kalibracji i testów sprawdzających zapewniających osiągnięcie wymaganej dokładności danych dostarczanych przez stacje. W zakresie utrzymania SCPR leży również zapewnienie zbierania i ew. transmisji danych ze stacji, w szczególności zbieranie i niezwłoczne dostarczanie Zamawiającemu danych z dni pomiarowych Generalnego Pomiaru Ruchu;
c) dostarczanie danych, które obejmuje działania związane z wykonaniem prostych analiz zebranych danych, ich opracowaniem oraz przekazaniem opracowanych danych Zamawiającemu.
d) wykonanie dostosowania scpr w ramach którego Wykonawca powinien wykonać:
-przeniesienie stacji ciągłego pomiaru ruchu z m-ci Lasy k. Kraśnika do m-ci Zofiówka na dk nr 82 w km 17+500 oraz dla przeniesionej stacji wszystkie prace wymagane w ramach dostosowania oraz kompleksowego utrzymania wraz z dostarczaniem danych-urządzenie i wyposażenie stanowiska pomiarowego na dk nr 74 w km 312+965 w m-ci Werbkowice.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Ogrodowa 21
Lublin 20-075
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
Lublin 20-075
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się