Konserwacja systemów sygnalizacji alarmowo-pożarowej - KMP Suwałki

» Opis zapytania

Nazwa: Konserwacja systemów sygnalizacji alarmowo-pożarowej - KMP Suwałki
Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej SAP w obiektach Policji wg Załącznika.
Ilość: 1 [komplet]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Koszty transportu wobie strony pokrywa Wykonawca.

Termin realizacji: od01 listopada 2019r. do 30 września 2021r.

Konserwacja systemówsygnalizacji alarmowo-pożarowej odbywać się będzie w okresach kwartalnych,oprócz zgłaszanych awarii. Zakres konserwacji rocznej wykonywany będzie łącznie z jedną z konserwacjikwartalnych.
Niezbędne są aktualne uprawnienia do wykonywania przedmiotowychprac oraz doświadczenie do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do używania własnego sprzętu oraz środkówgwarantujących prawidłowe i skuteczne wykonanie usługi.

tel.kontaktowy (85) 670-22-15

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2019 | 13:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się