Powrót

UZYSKANIE KREDYTU W WYSOKOŚCI: 1.725.000,00 zł (SŁOWNIE : JEDEN MILION SIEDEMSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) PRZEZ GMINĘ BOLKÓW NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ZADANIE PN. „PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ZABYTKOWEGO RYNKU W BOLKOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”

» Opis zapytania

Nazwa: Udzielenie kredytu dla Gminy Bolków
Opis: UZYSKANIE KREDYTU W WYSOKOŚCI: 1.725.000,00 zł (SŁOWNIE : JEDEN MILION SIEDEMSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) PRZEZ GMINĘ BOLKÓW NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ZADANIE PN. „PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ZABYTKOWEGO RYNKU W BOLKOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo, Burmistrz Bolkowa zaprasza wszystkich solidnych wykonawców, świadczących usługi bankowe, posiadających zezwolenieuprawniające do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z przepisami ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 roku poz. 128 ze . zm.), do złożenia ofert na udzielenie kredytu dla Gminy Bolków, zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Wymagania Zamawiającego:
Oferty można złożyć jedynie za pośrednictwem tej platformy, oferty w formie papierowej zostaną odrzucone.
Wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający uprawnienia do świadczenia usług bankowych.
Kryterium : CENA - 100%

W załącznikach do postępowania zamieszczono Opis przedmiotu zamówienia, Formularz ofertowy oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 757413213 wew. 32 Skarbnik Gminy Bolków - Małgorzata Wypych

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Bolków


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się