Środki techniczne

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 21 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

"działającna podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. oelektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na robotybudowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych fakturelektronicznych"
Termin dostawy: 04.11.2019 r.
Dostawa jednorazowa

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Materiały elektryczne

» Dane nabywcy

Centrum Szkolenia Policji


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się