Dostawa gazów technicznych.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. W innym wypadku proszę podać koszt dostawy do zakładu Zower w Czerwionce-Leszczynach)
Warunki płatności (przelew 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby zamawiającego faktury, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Termin dostawy (maksymalnie 1 dzień roboczy od daty otrzymania zamówienia)
Dokumenty (wraz z dostawą wymagamy dostarczenia: Faktura Vat, W-Z lub dokument dostawy oraz aktualne karty charakterystyki.)
Termin obowiązywania wyceny (3 miesiące licząc od daty zakończenia postępowania (17.10.2019). W innym wypadku proszę podać okres obowiązywania cen.)

Opis i specyfikacja:

Zapraszamy składania ofert na dostawę gazów technicznych.
Dostawa na wymianę ( posiadamy własne butle) - jednorazowe zamówienie to ok. 3-6 butli w zależności od potrzeb (np. 3x tlen T40, 2x acetylen T40, 1x MIX T40) - częstotliwość zamówień 1 do 4 w miesiącu.
W przypadku pytań:

Krzysztof Widz - 517 933 142 (krzysztof.widz@zower.pl)
lub kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- Związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej OpenNexus


Spółka Zower należy do grupy kapitałowej PGE. W załączniku pliki z wytycznymi obowiązującymi w GK PGE oraz wzór zamówienia obowiązujący w Spółce Zower.
1. Wykonawca gwarantuje, że że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne i normy aktualnie obowiązujące.

2. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.
5. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2019 | 20:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Paliwa gazowe

» Dane nabywcy

Zower Sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się