Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej nr 273 Wrocław - Szczecin w km 197,979 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego

» Opis zapytania

Zadanie nr 3. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej nr 273 Wrocław - Szczecin w km 197,979 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się