Badanie i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla celów bhp w Wydziale Administracyjno -Gospodarczym Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach.

» Opis zapytania

Nazwa: Badanie i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla celów bhp.
Opis: Szczegółowy opis wymagań w załączniku.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dojazdu (Po stronie wykonawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Centrum Szkolenia Policji zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie pomiarów środowiska pracy w Wydziale Administracyjno -Gospodarczym Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach ul.Ogrodowa 39, czynników :
1) fizycznych - hałas - 14 źródeł;
2) fizycznych- drgania o działaniu miejscowym - 1 źródło;
3) pyły drewna - 1 źródło;
4) oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów z interpretacją wyników i przesłanie wyników w ciągu 30 dni od przeprowadzenia ostatniego pomiaru.
"Działając na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2191)
Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych"


Do kontaktów roboczych wyznaczeni są ;
Joanna Czałczyńska tel. 22 605 55 07 , kom. 512 485 353
Tomasz Krąpiec tel. 22 605 58 72 , adres e-mail :zop@csp.edu.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się