Przywrócenie przejezdności leśnych dróg gruntowych w Nadleśnictwie Trzebież w 2019 roku.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Przywrócenie przejezdności leśnych dróg gruntowych w Nadleśnictwie Trzebież w 2019 roku”.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
a) odprowadzeniu stagnującej wody z odcinkowych nieprzejezdnych zagłębień terenowych,
b) wybranie i odrzucenie plastycznego gruntu poza koronę drogi,
c) profilowanie i zagęszczenie podłoża,
d) likwidacja ubytków, zaniżeń i kolein poprzez wbudowanie kruszywa naturalnego lub gruzobetonu frakcji 0- 63 mm w podbudowę o grubości warstwy min. 15 cm oraz frakcji 0-31,5 mm w warstwę zamykającą o grubości min. 10 cm,
e) zagęszczenie warstw z ich wyprofilowaniem tak, aby uzyskać spadki zgodne z istniejącym profilem drogi,
f) minimalna szerokość drogi leśnej po naprawie winna wynosić 3 m,
g) w zależności od potrzeb wykonanie płytkich rowów odprowadzających wodę do wodospustów (po uzgodnieniu lokalizacji wodospustów z miejscowym leśniczym),
h) w przypadku uszkodzeń drogi dojazdowej sprzętem transportowym do punktów napraw odcinkowych, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawy poprzez profilowanie z zagęszczeniem.

Powyższe prace należy wykonać w wymienionych leśnictwach: Nowe Warpno(około 60mb), Myślibórz(około 60mb), Pienice(około 60mb), Poddymin(około 60mb), Drogoradz(około 60mb), Turznica(około 60mb), Tatynia(około 60mb), Zalesie(około 60mb), Dobra(około 60mb), Siedlice(około 60mb).
Łączna długość odcinków dróg do przywrócenia przejezdności wynosi 600,00 mb.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Zalesie 1
Tanowo 72-004
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Trzebież
Zalesie 1
Tanowo 72-004
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się