„Świadczenie usług serwisowych skanera CR15-X wraz ze stacją technika CR NX oraz oprogramowania systemu AGFA CR”

» Opis zapytania

„Świadczenie usług serwisowych skanera CR15-X wraz ze stacją technika CR NX oraz oprogramowania systemu AGFA CR” Postępowanie poniżej 221 000 Euro
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych skanera CR15-X wraz ze stacja technika CR NX zainstalowanego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.
2.Szczegółowy zakres przedmiotowy przeglądów i usług serwisowych urządzenia jak również warunki realizacji usług serwisowych zostały opisane w załączniku nr 5 do SIWZ.
3. Wykonawca składający ofertę winien posiadać stosowne uprawnienia niezbędne do wykonywania usług serwisowych sprzętu.
4. Wykonawca winien wykonywać usługi serwisu zgodnie z instrukcjami używania urządzeń, zaleceniami producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem starannością.
5. Przegląd okresowy urządzeń będzie wykonywany w terminach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym, a ich częstotliwość i zakres wynikać będzie z zaleceń producenta urządzeń znajdujących się w instrukcji używania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Szpitalna 13
Dąbrowa Górnicza 41-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
ul. Szpitalna 13
Dąbrowa Górnicza 41-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się