Badanie ankietowe PAPI/CAPI pacjentów i lekarzy woj. zachodniopomorskiego pod kątem wpływu e-informacji na zachowania i relacje stron

» Opis zapytania

. Badanie ankietowe PAPI/CAPI lekarzy POZ w 18 powiatach województwa zachodniopomorskiego na próbie minimum 154 osób (dobór grupy badawczej metodą kwotową zgodnie z wybranymi kryteriami społeczno-demograficznymi) Ilość pytań w ankiecie: - 15 pytań ze skalą Likerta (5 stopni) - 2 pytania metryczkowe Ankiety muszą być tak oznaczone, aby można było odtworzyć miejsce przeprowadzenia badania w celu powiązania konkretnego lekarza z jego pacjentami (dane zagnieżdżone). październik-listopad 2019 2. Badanie ankietowe PAPI/CAPI pacjentów będących pod opieką przebadanych drugą ankietą lekarzy POZ w 18 powiatach województwa zachodniopomorskiego na próbie minimum 308 osób (dobór grupy badawczej metodą kwotową zgodnie z wybranymi kryteriami społeczno-demograficznymi) Ilość pytań w ankiecie: - 25 pytań ze skalą Likerta (5 stopni) - 4 pytania metryczkowe Ankiety muszą być tak oznaczone, aby można było odtworzyć miejsce przeprowadzenia badania w celu powiązania konkretnego pacjenta z jego lekarzem (dane zagnieżdżone). październik-listopad 2019

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się