Przegląd stanu technicznego stacji pomiarowo - regulacyjnej LDPRC krytej pływalni w AWL z siedzibą we Wrocławiu.

» Opis zapytania

Nazwa: Przegląd stacji pomiarowo-regulacyjnej w krytej pływalni w AWL we Wrocławiu
Opis: Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu. W rubryce "Cena netto / Jm" należy podać kwotę za wykonanie przeglądu zgodnie z Propozycją cenową jak w załączniku.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Referencje (proszę o załączenie min. 1 listów referencyjnych)
Termin realizacji (31.10.2019)
Warunki płatności (21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Doświadczenie (Proszę o określenia doświadczenia w latach:
- 5 lat doświadczenia,
- 3 lata doświadczenia,
- 1 rok doświadczenia.)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Usługę polegającą na przeglądzie, ocenie stanu technicznego stacji pomiarowo – regulacyjnej LDPRC krytej pływalni w Akademii Wojsk Lądowych, pomiaru wartości pH, Cl, potencjału Redox oraz kalibracji.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: 31.10.2019 r.;
- referencje: proszę o załączenie min. 1 listu referencyjnego;
- Wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie o posiadanym doświadczeniem z określeniemlat (Załącznik nr 1).
W przypadku pytań:
- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2019 | 14:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się