DZP.271.66.2019.AS Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony przed hałasem dla zakończonej inwestycji pn.: "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej."

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony przed hałasem dla zakończonej inwestycji pn.: "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta...
Opis:
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
DANE TELEADRESOWE WYKONAWCY (Proszę załączyć wypełniony ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego)
Wzór umowy (Akceptuję wzór Umowy, proszę potwierdzić)
Termin realizacji zamówienia (data rozpoczęcia - data udzielenia zamówienia
data zakończenia - 20 stycznia 2020 r., proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

ZAPYTANIEOFERTOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 110/2019 PREZYDENTAMIASTA ELBLĄG z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminuudzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotychrównoważności kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

DZP.271.66.2019.ASWykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie ochronyprzed hałasem dla zakończonej inwestycji pn.: "Poprawa powiązaniadzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego)z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatejwraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów siecidrogowej."

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2019 | 09:30


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Elblągu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się