Dostawa Ssaka ręcznego GIMA 28180

» Opis zapytania

Nazwa: ssaka ręcznęgo GIMA 28180
Opis:
Ilość: 2 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Termin dostawy ()

Opis i specyfikacja:


Projekt: "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-0160/18
Szanowni Państwo,
W imieniu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu informujemy o zapytaniu ofertowym na dostawę ssaka ręcznęgo GIMA 28180, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.).

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel: 618546873

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2019 | 10:05


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się