Przeglądy aparatury medycznej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów aparatury medycznej zainstalowanej w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. 2. Szczegółowy zakres przedmiotowy przeglądów i usług serwisowych urządzenia jak również warunki realizacji usług serwisowych zostały opisane w załączniku nr 5 do SIWZ oraz w załączniku nr 6 do SIWZ. 3. Wykonawca składający ofertę winien posiadać stosowne uprawnienia niezbędne do wykonywania usług serwisowych sprzętu. 4. Wykonawca winien wykonywać usługi serwisu zgodnie z instrukcjami używania urządzeń, zaleceniami producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem starannością. 5. Przeglądy okresowe urządzeń będą wykonywane w terminach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym, a ich częstotliwość i zakres wynikać będzie z zaleceń producenta urządzeń znajdujących się w instrukcji używania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się