Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

» Opis zapytania

Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Pakiet 1: Dostawa materiałów zużywalnych do chromatografów gazowych GC i GC/MS QQQ Agilent Technologies oraz do chromatografów cieczowych Agilent Technologies HPLC i LC/MS QQQ, Pakiet 2: Dostawa materiałów zużywalnych do spektrometrów mas AB SCIEX QTRAP 5500.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Leki i produkty lecznicze
  • Sprzęt weterynaryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się