Roztwór mocznika Adblue do układów SCR.

» Opis zapytania

Nazwa: Roztwór mocznika
Opis: Opakowanie mauzer 1000 litrów.
Wodny roztwór mocznika otrzymywany z technicznie czystego mocznika (bez dodatku substancji obcych) i wody zdemineralizowanej zawierający 32,5% mocznika.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby zamawiającego faktury, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. W innym wypadku proszę podać koszt dostawy.)
Gwarancja (Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy)
Dokumenty (Proszę załączyć aktualną kartę charakterystyki)
Termin dostawy (3 dni od daty otrzymania zamówienia.)

Opis i specyfikacja:

Zapraszamy do ofertowania.


W przypadku pytań:
- kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej OpenNexus


Spółka Zower należy do grupy kapitałowej PGE. W załączniku pliki z wytycznymi obowiązującymi w GK PGE oraz wzór zamówienia obowiązujący w Spółce Zower.
1. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

2. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.
4. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2019 | 20:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zower Sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się