"Obsługa serwisowa zestawu do badań elektrofizjologicznych"

» Opis zapytania

Nazwa: "Obsługa serwisowa zestawu do badań elektrofizjologicznych"
Opis: Proszę o wypełnienie załącznika
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Wzór umowy (Proszę zaakceptować i wypełnić wzór umowy)
Termin realizacji zleceń (Należy podać jeden w wymienionych terminów realizacji 5 dni/ 4 dni / 3 dni/ 2 dni /1 dzień )
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

W imieniu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na:
- Obsługę serwisową zestawu do badań elektrofizjologicznych - zgodnie z załącznikiem

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się