Dostawa membranowego osuszacza SDR

» Opis zapytania

Nazwa: Dostawa Dostawa membranowego osuszacza SDR
Opis: W załączeniu znajduje się "Formularz ofertowy". Proszę wypełnić , a następnie dodać jako załącznik.
Ilość: 1 [inna]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.
)
Dostawa (Koszt dostawy po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić.
)
Termin dostawy (do 6 tygodni od złożenia każdorazowego zamówienia, proszę potwierdzić.)

Opis i specyfikacja:

W imieniu "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Dostawa membranowego osuszacza SDR.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego
- koszt dostawy: po stronie Wykonawcy;
- przed złożeniem oferty wstępnej, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z treścią załączonego "Ogłoszenia o przetargu".
- szczegółowe uregulowania realizacji przedmiotu postępowania oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte we "Wzorze umowy" znajdującym się w "Ogłoszeniu o przetargu”.
- oferty zgodne z wymaganiami należy zamieścić na platformie.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie(bez dokonania wyboru ofert)bez podania przyczyny.
- w poniższej tabeli "Przedmiot zapytania", w kolumnie "cena netto", proszę wpisać wartość całej oferty. Ceny na poszczególny asortyment proszę wpisać na załączonym"Formularzu ofertowym" i dodać go do poniższej tabeli jako załącznik.
- Postępowanie jest wieloetapowe i obejmuje złożenie oferty oraz przeprowadzenie negocjacji. Negocjacje odbędą się w formie e-mailowej, o których Wykonawcy zostaną powiadomieni po zakończeniu pierwszego etapu postępowania.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" l
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2019 | 14:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Przewozy Regionalne


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się