Wykonanie okresowego rocznego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych – długość łączna ok 95 km oraz obiektów mostowych na terenie gminy Skołyszyn

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie dokumentacji
Opis: Łączna kwota za wykonanie zadania.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (przelew 30 dni od odbioru końcowego, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Gwarancja (min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić.)
Formularz ofertowy (proszę o załączenie skanu wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz potwierdzenie)
Projekt umowy (proszę o załączenie wypełnionego i podpisanego projektu umowy oraz potwierdzenie)
termin wykonania (do 21 dni od podpisania umowy proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:
Skołyszyn, dn. 09.10.2019
GPIR.271.2.82.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. realizacji zadania pn.: „Wykonanie okresowego rocznego przeglądu stanu technicznego dróggminnych – długość łączna ok 95 km oraz obiektów mostowych na terenie gminySkołyszyn”
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego zapytania ofertowego w załączeniu.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się